Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Obezitolog, nefrolog, mezinárodně uznávaný odborník a vědec v oblasti metabolických poruch a výživy, emeritní přednosta Kliniky nefrologie IKEM a profesor vnitřního lékařství UK v Praze.