VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (dále jen „VOP“) NUTRI a.
s.
, stanoví práva, povinnosti a zásady právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a vztahují se na nákup zboží a služeb v internetovém obchodě www.nutrifoodketo.sk nebo prostřednictvím poradenských center NUTRI FOOD PLAN a internetových stránek www.nutrifood.sk. Jsou závazné pro všechny účastníky právního vztahu a vycházejí z obecně platných právních předpisů.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Pro účely VOP a právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím mají následující definice a pojmy následující význam:

2. KUPNÍ SMLOUVA

3. INFORMACE O ZBOŽÍ, CENĚ A DOPRAVĚ

4. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7. DODACÍ PODMÍNKY

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

9. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ