Největší vykřičník u obezity: infarkt myokardu

Obezita je obecně rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění (KVO). Nezávislým rizikovým faktorem je však také diabetes mellitus 2. typ, u kterého dochází k časné manifestaci komplikací aterosklerózy.

Obsah:

  1. Vztah mezi nadváhou, obezitou a akutním infarktem myokardu (IM) není vždy jednoznačný.
  2. Ve hře je několik faktorů

Velmi často se v důsledku diabetické polyneuropatie objevují pacienti s již významným koronárním postižením, ale bez subjektivních obtíží , včetně anginy pectoris (bolesti na hrudi).

Dalším rizikovým faktorem je neléčená hypertenze. Diabetici mají 2-3krát vyšší riziko vzniku srdečního selhání, protože jsou vytvořeny podmínky pro remodelaci levé komory v důsledku chronického postižení neinfarktové oblasti myokardu a na základě vysokého výskytu závažnějších forem diastolické dysfunkce levé komory. Diastolická dysfunkce levé komory pak brání dalším kompenzačním mechanismům srdečního selhání, a tak i relativně malé snížení ejekční frakce levé komory může vést k rozsáhlým klinickým projevům srdečního selhání.

VZTAH MEZI NADVÁHOU, OBEZITOU A AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU (IM) NENÍ VŽDY JEDNOZNAČNÝ.

Přímý vztah mezi indexem tělesné hmotnosti (BMI) a infarktem myokardu byl potvrzen v několika studiích, ale v jiných vědeckých výzkumech potvrzen nebyl. Paradoxem mírné obezity u ischemické choroby srdeční je, že pokud je dotyčný pacient vysoce fyzicky aktivní, riziko není výrazně vyšší. Například v roce 2016 zemřelo v České republice na akutní nebo probíhající infarkt myokardu 2693 mužů a 1980 žen, jejichž BMI se však vzhledem k věkové kategorii pohyboval v průměru v pásmu nadváhy až mírné obezity. Výsledky metaanalýzy studií zahrnujících 38 803 osob, včetně 14 883 pacientů s akutním infarktem myokardu, však ukázaly, že nadváha i obezita zvyšují riziko akutního infarktu myokardu, a jsou tedy nezávislými rizikovými faktory infarktu myokardu. Přítomnost metabolického syndromu (který zahrnuje abdominální obezitu) zvyšuje kardiovaskulární úmrtnost 2krát a celkovou úmrtnost 1,5krát.

VE HŘE JE NĚKOLIK FAKTORŮ

Situace byla ve světové literatuře hodnocena z několika hledisek, protože i velmi nízký BMI (spojený s podvýživou ) byl spojen se zvýšením rizika kardiovaskulárních příhod a úmrtí u pacientů po perkutánní koronární intervenci. U pacientů s nadváhou/obezitou po infarktu myokardu bez elevace ST segmentu a EKG byla celková dlouhodobá sledovaná mortalita při redukci hmotnosti a dalších terapeutických opatřeních dokonce nižší než u pacientů s normálním BMI.

Je třeba dodat, že pro osud dalších pacientů po infarktu myokardu je důležitější poměr pasu k bokům (WHR) než BMI.

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!