Obezita jako jeden z rizikových faktorů mrtvice.

Obezita je po hypertenzi (vysokém krevním tlaku) a cukrovce jedním z hlavních rizikových faktorů mrtvice.

Obsah:

  1. Obezita a vysoký krevní tlak zvyšují riziko mrtvice
  2. Mrtvice se nevyhýbá ani mladým lidem

OBEZITA A VYSOKÝ KREVNÍ TLAK ZVYŠUJÍ RIZIKO MRTVICE.

Úmrtnost u hemoragické cévní mozkové příhody je třikrát vyšší než u ischemické cévní mozkové příhody a do jednoho roku zemře přibližně 25 % pacientů na různé komplikace, často také na opakovanou cévní mozkovou příhodu. Je známo, že arteriální hypertenze jako hlavní faktor cévní mozkové příhody může mít zásadní negativní dopad na budoucí osud pacientů, protože nedostatečně léčená nebo neléčená hypertenze zvyšuje riziko cévní mozkové příhody až šestinásobně. Obezita je jednoznačně negativním faktorem nejen pro výskyt cévní mozkové příhody, ale i pro další osud pacienta; pro muže je nepříznivý zvětšující se obvod pasu, pro ženy je nepříznivý zvýšený BMI a zvětšující se rozměry obvodu pasu.

obesity how to treat obesity its risks blog NUTRI FOOD PLAN

MRTVICE SE NEVYHÝBÁ MLADÝM

Nebezpečným jevem je projev mrtvice v mladém věku. Studie Stroke Prevention inYoung Adults probíhala ve třech obdobích v letech 1992-2008 a sledovala cévní mozkovou příhodu u osob ve věku 15-49 let. Do sledování bylo zařazeno 1201 osob s CMP a 1154 osob v kontrolní skupině. Pacienti po mrtvici byli starší, měli vyšší BMI, více kouřili, měli vyšší míru hypertenze a výskyt diabetu mellitu 2. (p < 0,01). Tato rozsáhlá studie vyústila v závěr, že je třeba vyhledávat mladé osoby s rizikovými faktory pro cévní mozkovou příhodu, zejména ty s obezitou se všemi riziky.

values bmi body mass index NUTRI FOOD KETO blog

Rozsáhlá neurologická studie z Velké Británie přinesla výsledky 12letého sledování 1,3 milionu žen v průměrném věku 57 let, přičemž 344 534 žen mělo normální BMI a 228 274 žen bylo obézních (BMI > 30 kg/m2). Ukázalo se, že 20 549 z nich prodělalo během sledovaného období mozkovou mrtvici. V kategorii normálního BMI bylo 0,7 % ischemického původu (2253 osob) a 0,5 % hemoragického původu (1583 osob). Ve skupině obézních žen byla ischemická cévní mozková příhoda diagnostikována v 1 % případů (2393 osob) a hemoragická cévní mozková příhoda v 0,4 % (910 osob).

oibezita how to fight against obesity blog NUTRI FOOD PLAN

Vyšší BMI byl spojen se zvýšením celkového rizika manifestace cévní mozkové příhody. V obou skupinách byl zaznamenán vyšší výskyt ischemické cévní mozkové příhody, což potvrdily i další studie. Obezita představovala riziko mrtvice zejména u mladších žen. V jiných studiích byla nadváha a obezita jasným rizikem pro vznik mozkového infarktu a hemoragické cévní mozkové příhody u obou pohlaví. Tato otázka není jednoznačně zodpovězena a musí být i nadále intenzivně zkoumána.

PROF. MUDR. VLADIMIR TEPLAN, DRSC

internista, dietolog, obezitolog
V dlouhodobém sledování je úmrtí na CMP druhou nejčastější příčinou v průmyslově vyspělých zemích a významně se podílí na úmrtnosti nebo invaliditě populace. Výskyt cévní mozkové příhody se zvyšuje s věkem a přibližně 75 % klinicky manifestních cévních mozkových příhod postihuje osoby starší 65 let. CMP bohužel patří mezi rekurentní (opakovaná) onemocnění, téměř 25 % z nich se opakuje. Dlouhodobá incidence CMP ve vyspělých zemích se udává 130/100 000 ročně. Cévní mozková příhoda se může vyskytnout i u dětí, roční výskyt je přibližně 2,5/100 000.

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!