Nové poznatky o negativní roli obezity v COVID-19

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

Rozsáhlé studie jasně prokázaly, že obezita, zejména vyššího stupně, představuje vážné riziko pro vznik koronavirového onemocnění. Zesiluje další rizikové faktory, jako je věk nad 65 let, kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a onemocnění dýchacích cest. Hlavní role obezity však byla dosud připisována zhoršené ventilační kapacitě u abdominální formy obezity s převahou viscerálního tuku. Je proto pochopitelné, že u těchto pacientů na umělé plicní ventilaci je tzv. poloha na zádech, tj. otočení ze zad na břicho, aby se snížil průtok krve do plic a zlepšila se perfuze tkání s lepší výměnou plynů (O2 aCO2) během přístrojového dýchání.

V poslední době se stále více ukazuje, jak významnou negativní roli hraje samotná tuková tkáň. Podle nedávné britské studie (O’Rahily et al.), která analyzovala výsledky více než 17 mil. probandů, je zřejmé, že obézní lidé mají 2x vyšší riziko úmrtí po infekci COVID-19 než neobézní lidé. Významnou roli v tom hraje samotná tuková tkáň, která ovlivňuje hladiny řady hormonů a cytokinů. U obézních lidí je vyšší pravděpodobnost tvorby proteinů komplementu, které mohou vyvolat nekontrolované srážení krve s tvorbou trombů a následným trombotickým uzávěrem cév (velkých i malých), což zahrnuje i poškození endotelu cév samotným virem. Kromě toho mají sníženou hladinu adiponektinu, který se podílí na ochranných mechanismech poškození, zejména v ledvinách, a jsou tak náchylnější k poškození endotelu plicních, srdečních a mozkových cév. Tuková tkáň obsahuje větší počet receptorů pro angiotenzin konvertující enzym (tzv. ACE2), kde virus vstupuje do buňky svým hrotem. Předpokládá se, že touto cestou se do buněk obézního pacienta dostává větší množství viru, což vede k masivnější replikaci viru, a tím i k závažnosti infekce COVID-19.

Dalším bodem je inzulínová rezistence, která je běžná u obezity a která může také zvyšovat počet receptorů ACE2. Diabetes 2. typu je proto také významným rizikovým faktorem ve spojení s obezitou. Je tedy zcela zřejmé, že časná redukce tukové tkáně, např. v rámci programu NUTRI FOOD PLAN představuje důležitý způsob, jak zlepšit prognózu tohoto závažného onemocnění.

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., internista a obezitolog, garant programu Nutri Food Treatment pro Českou republiku, Černá růže Praha 1.

Zdroj fotografií: pexels.com

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!