NUTRI FOOD PLAN OBSERVACE: kardiologická onemocnění

Dnes můžeme s jistotou prohlásit, že význam vlivu výživy na zdravotní stav populace, a tedy i na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, je nepopiratelný.

Některé civilizační choroby, které vznikají v důsledku obezity a nadváhy, mohou ovlivnit náš zdravotní stav. Výsledky z lékařské praxe jasně ukazují zlepšení výsledků a celkového zdravotního stavu pacientů, kteří absolvovali redukční programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V některých případech, jak ukazuje níže uvedený výzkum, dochází k úplnému vyléčení a odstranění zdravotních problémů a pacienti zůstávají bez lékařské péče.

Dnes můžeme s jistotou prohlásit, že význam vlivu výživy na zdravotní stav populace, a tedy i na rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, je nepopiratelný. Odborné vědecké práce doma i v zahraničí, včetně materiálů WHO, ukazují, že zdravotní stav obyvatelstva ovlivňují:

 • 50 % životní styl, pracovní návyky, včetně iracionálního stravování a špatných stravovacích návyků,
 • 20 % životních a pracovních podmínek,
 • 20 % genetických faktorů,
 • 10 % úroveň zdravotní péče.
 • Multidisciplinární léčba obezity s ohledem na kardiovaskulární onemocnění pomocí VLED diety

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou nejčastější příčinou úmrtí žen i mužů v Evropě. Podle údajů Statistického úřadu Slovenské republiky a Národního centra zdravotnických informací (NCZI) převažují v populaci Slovenska nemoci spojené s chronickými neinfekčními onemocněními, které tvoří více než 95 % příčin úmrtí. Podle Zprávy o zdravotním stavu obyvatelstva 2009-2011 patřily KVO k nejčastějším příčinám úmrtí ve Slovenské republice, přičemž u mužů představovaly 40 % a u žen 60 %. Ze všech úmrtí na KVO je více než polovina způsobena ischemickou chorobou srdeční (ICHS) 55 %, přičemž největší podíl tvoří úmrtí na akutní infarkt myokardu (IM) 8 %, následují úmrtí na cévní onemocnění mozku (NCMP) 18 %, úmrtí na aterosklerózu (ASO 10 %) a hypertenzi (5 %) u mužů i žen.

Ve výzkumu kardiovaskulárních onemocnění byl hlavní účinek pozorován u krevního tlaku pomocí přístroje, který monitoruje tlak po dobu 24 hodin (ABP). Byly zjištěny následující hodnoty:

 • Systolický krevní tlak (mm/Hg)
 • Diastolický krevní tlak (mm/Hg)
 • Krevní cukr (mg/dl)
 • Triglyceridy (mg/dl)
 • Cholesterol (mg/dl)
 • Kyselina močová (mg/dl)

Počáteční program trval přibližně 4 týdny. V prvním týdnu pacienti zaznamenávali své obvyklé stravovací návyky a fyzické aktivity. Po tomto týdnu začali používat nízkokalorickou dietu.

Během této úvodní části bylo také provedeno vstupní vyšetření, krevní obraz, krevní testy, vyšetření moči a elektrokardiogram.

Pokud nebyly v počáteční fázi zjištěny žádné kontraindikace, byli pacienti zařazeni do programu PSMF – modifikované vysokoproteinové diety.

 • Redukce hmotnosti pomocí diety s velmi nízkým obsahem energie (VLED) a její vliv na kardiovaskulární systém u obézních žen – jednoletá studie

V tomto výzkumu byly pozorovány pozitivní účinky redukce hmotnosti pomocí diety VLED na kardiovaskulární systém. Kromě tlaku byly sledovány i další hodnoty, jako jsou lipidy, glukóza a inzulín.

U 29 obézních žen s normálním nebo mírně vysokým krevním tlakem bylo pozorováno 17týdenní snížení hmotnosti při 8týdenním programu VLED s pravidelnými kontrolami po dobu jednoho roku. BMI 36 +/- 2,6 kg/m², průměrný věk byl 40 let.

Podrobné informace, tabulky a grafy z výzkumu jsou popsány ve zvláštním vydání publikace NUTRI FOOD PLAN – Průvodce pro lékaře.

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!