NUTRI FOOD PLAN: Léčba dětské obezity

Počet obézních dětí se rok od roku neustále zvyšuje a epidemicky se šíří, což má za následek vážná tělesná a duševní onemocnění a zvyšuje riziko onemocnění a úmrtí v mladém věku.

Některé civilizační choroby, které vznikají v důsledku obezity a nadváhy, mohou ovlivnit náš zdravotní stav. Výsledky z lékařské praxe jasně ukazují zlepšení výsledků a celkového zdravotního stavu pacientů, kteří absolvovali redukční programy NUTRI FOOD PLAN (VLED a LED). V některých případech, jak ukazuje níže uvedený výzkum, dochází k úplnému vyléčení a odstranění zdravotních problémů a pacienti zůstávají bez lékařské péče.

Počet obézních dětí se rok od roku neustále zvyšuje a epidemicky se šíří, což má za následek vážná tělesná a duševní onemocnění a zvyšuje riziko onemocnění a úmrtí v mladém věku. Jak je uvedeno v Evropské chartě proti obezitě, obezita představuje jeden z nejzávažnějších problémů veřejného zdraví v evropském regionu WHO. Výskyt obezity se v posledních dvou desetiletích ztrojnásobil. Polovina dospělých a každé páté dítě v evropském regionu WHO trpí nadváhou. Třetina z nich je již obézní a tento podíl se rychle zvyšuje.

  • Účinky vysokoproteinové nízkotučné ketogenní diety při léčbě dospívajících, kteří zkoumají: složení těla, složky krve a spánkovou apnoe

Sledovat účinek VLED ketogenní diety při léčbě obézních adolescentů, kteří splňovali kritérium, že jejich výchozí hmotnost byla vyšší než 200 % ideální hmotnosti. Studie se zúčastnilo šest dospívajících ve věku 12 až 15 let a trvala 8 týdnů.

Po 8 týdnech program ještě neskončil a pokračoval 12 týdnů, ale již s přidáním pevného bílkovinného jídla.

  • Ketogenní dieta s velmi nízkým obsahem energie (VLED) jako léčba dětí s NIDDM (non-insulin-dependent diabetes mellitus)

V poslední době byla v různých populacích zaznamenána zvýšená produkce c-peptidu a autoprotilátek proti buňkám ostrůvků /ICA/. Inzulin je často nezbytnou součástí léčby, ale v současné době existují i jiné typy léčby NIDDM.

Trvalá léčba inzulinem má svá rizika, jako je přibývání na váze nebo inzulinová rezistence.

K dispozici jsou výsledky studie ketogenní diety VLED při léčbě 10 dětí (průměrný věk 13,9 let). Pacienti byli v klinickém výzkumném centru 3-5 dní a konzumovali 700-800 kcal, druhou část diety drželi doma.

Podrobně jsou popsány výsledky výzkumu v oblasti léčby dětské obezity, spánkové apnoe a NIDDM. ve zvláštním vydání NUTRI FOOD PLAN – Průvodce pro lékaře.

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!