Proč je důležité hubnout pod dohledem odborníka?

Výrazný úbytek hmotnosti znamená také výrazné změny v našem těle. Proto je důležité před samotným hubnutím podstoupit několik vyšetření. Jaký druh? Radí obezitolog Prof. MuDr.Vladimír Teplan,DrSc.

Viscerální tuk se ukládá především v břišní dutině, kde také plní ochrannou funkci pro vnitřní orgány. Pokud je jeho množství zvýšené, může se objevit i v parenchymatózních orgánech, což může vést k jejich dalšímu poškození. Na rozdíl od podkožního tuku není na první pohled viditelný, nelze jej odstranit liposukcí a je také mnohem obtížnější jej redukovat. Základem pro snížení jejího množství je dieta s vhodným poměrem jednotlivých živin, zejména s omezením sacharidů a podáváním nízkokalorických náhražek potravin. Cílem programu hubnutí NUTRI FOOD PLAN je bezpečný úbytek tělesného tuku, a to i u pacientů s různými diagnózami.

Ilustrační obrázek z úvodní diagnostiky v poradně Ing. Miriam Varšová

Praktické provádění dietního programu

Výrazné snížení hmotnosti znamená také výrazné změny v těle pacienta, které mohou být doprovázeny některými dočasnými vedlejšími účinky pozitivního snížení viscerální obezity. U pacientů s pozitivní anamnézou by proto měla být doporučena některá předběžná vyšetření:

  • vyšší hladiny kyseliny močové (pacienti s hyperurikémií, dnou nebo urátovými ledvinovými kameny). Úroveň k. Hladina kyseliny močové se může při úbytku hmotnosti dočasně zvýšit a riziko akutního dnavého záchvatu by se mohlo zvýšit (je vhodnější na přechodnou dobu zvýšit dávku léků snižujících hladinu močoviny v krvi a nepodávat léky, které zvyšují vylučování metabolitů kyseliny močové do moči /tzv. urikosurika, včetně nesteroidních antiflogistik). Současně zvyšte příjem tekutin a udržujte ho kolem 2,5-3 l/den.
  • hladinu elektrolytů v krvi (sodík a draslík, zejména u pacientů užívajících antihypertenziva a diuretika). Zejména v počátečních fázích dietního programu může být obsah sodíku a draslíku ve výrobcích pro pacienta výrazně nižší, zejména pokud byl zvyklý na vyšší příjem kuchyňské soli. Při rychlém poklesu příjmu sodíku trvá několik dní, než se vylučování sodíku a draslíku ledvinami znovu stabilizuje. Existuje tedy riziko posturální hypotenze (výrazný pokles krevního tlaku při změně polohy těla, spojený s rizikem pádu, zejména u starších pacientů). Těmto pacientům by proto měl být kontrolován krevní tlak, snížena dávka antihypertenziv a dočasně vysazena diuretika.
  • jaterní testy (pacienti, kteří mají v anamnéze onemocnění jater, steatózu, pravidelně konzumují alkohol nebo měli abnormální jaterní testy). Přibližně u jednoho z deseti pacientů může při nízkokalorických nebo velmi nízkokalorických dietách dojít k přechodnému mírnému zvýšení hladiny transamináz; neexistují však žádné důkazy o tom, že by nepříznivé účinky tohoto stavu byly dlouhodobé; naopak existují důkazy o tom, že při hubnutí pomocí těchto diet dochází k úbytku tuku v jaterních buňkách, např. také spojena se zmenšením jater.
  • ledvinové testy (kreatinin, močovina), aby se zachytili pacienti se sníženou funkcí ledvin, které je třeba před zahájením dietního programu podrobněji vyšetřit (u těchto pacientů může krátkodobě dojít ke zvýšení kreatininu a močoviny).
  • hladiny cukru v krvi (glykémie nalačno, glykovaný hemoglobin HbA1c), které poskytují informace o diabetu a jeho dlouhodobé kontrole. Po použití produktů NutriFood ke snížení viscerálního tuku se díky snížené inzulínové rezistenci a přesně definovanému obsahu sacharidů ve stravě stabilizuje glykémie, což snižuje potřebu perorálních antidiabetik ev. inzulín.
  • ultrazvukové vyšetření (pacienti s podezřením na žlučové kameny a jaterní léze).

Po hubnutí nebo během něj může dojít k reaktivnímu přechodnému podráždění žlučníku (zejména u pacientů s anamnézou onemocnění žlučníku a jater) a pacient by měl být o tomto riziku informován.

Průběžná kontrola hmotnosti podle NUTRI FOOD PLANu

Během procesu redukce viscerálního tuku a celkové tělesné hmotnosti je třeba sledovat všechny hlavní metabolické změny. Vzhledem k tomu, že se účinnost léků může měnit i s měnící se tělesnou hmotností, je nutné kontrolovat ev. upravit léky. Při plánování následných kontrol je třeba vzít v úvahu, že k zásadním metabolickým změnám spojeným s redukcí viscerálního tuku, a tím i k celkovému zlepšení zdravotního stavu, dochází obvykle po úbytku 10 až 20 kg (při výchozích hodnotách BMI nad 35 kg/m2).

Po snížení hmotnosti o 20 kg je nutné provést kompletní revizi medikace, zejména u pacientů s výchozím BMI nad 40 kg/m2. Je vhodné kontrolovat zejména pacienty užívající tyto léky:

  • Antidiabetika. Počáteční snížení energetického příjmu velmi rychle snižuje výdej jaterního glykogenu (2-3 dny) a následně i glykémii a snižuje inzulinovou rezistenci. Proto je hypoglykémie rizikem i bez úpravy medikace. Jakmile denní energetický příjem klesne pod 1 000 kcal, dávkování sulfonylurey a thiazolidindionů by mělo být sníženo na polovinu nebo zcela vysazeno. Inhibitory, jako jsou GLP-1 a DPP-4, mohou být zachovány, ale pravděpodobně nebudou potřeba. Doporučuje se okamžitě snížit dávky rychle působícího inzulínu na polovinu a dávky pomalu působícího inzulínu postupně snižovat po dobu několika týdnů. Během hubnutí a při úpravě medikace je více než vhodné sledovat hladinu glukózy v krvi.
  • Antihypertenziva a diuretika. Přechod z tradiční stravy na program VLED vede ke snížení příjmu sodíku. To vede k poklesu krevního tlaku (o 8 až 12 mmHg u systolického a o 4 až 8 mmHg u diastolického) a dávkování léků lze obvykle zcela ukončit na začátku redukčního programu. Doporučujeme pravidelně kontrolovat krevní tlak a měřit močovinu a elektrolyty (Na+K) v krvi (v prvním týdnu denně, poté alespoň jednou týdně). Při předepisování diuretik z jiných důvodů je třeba stanovit klinickou odpověď a průběžně sledovat zdravotní stav.
  • Antikoagulancia a protidestičkové látky. Nebylo prokázáno, že by výrazný úbytek hmotnosti měl negativní vliv na účinnost tohoto typu léku, pokud nedošlo k výrazné změně příjmu vitaminu K, což je velmi vzácné. Přesto doporučujeme zvláštní kontroly zejména u pacientů s nestabilním INR.

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!