Učme děti hravou formou jíst zdravě!

Zapojte svou základní školu do speciálního projektu s kvalifikovanými odborníky na výživu.

Vzdělávací projekt „Učme děti hravou formou zdravě jíst“ pochází od pod záštitou Aliance výživových poradců Slovenské republiky a ve spolupráci s NUTRI a.s, na základě potřeby rozvíjet samostatné a sebevědomé myšlení a orientaci dítěte ve výživě, aby se již v dětství vytvořily správné stravovací návyky a aby se děti vzdělávaly v oblasti prevence obezity a civilizačních chorob.

Projekt „Naučme děti hravě jíst zdravě “ realizují vysoce kvalifikovaní odborníci na výživu, kteří se neustále vzdělávají v oboru a kterým není lhostejná situace výskytu obezity u slovenských dětí, a proto se zapojili do tohoto výjimečného projektu.

Projektový den probíhá dopoledne (maximálně 4 hodiny), nejlépe ve školní jídelně a poté ve třídě pro 25-30 dětí. V případě potřeby je možné domluvit i odpolední čas, kdy se ochutnávky mohou zúčastnit i rodiče.

Děti se rozdělí do skupin a v týmu připraví zdravou svačinu podle našich receptů. V „obchodě“ „nakoupí“ suroviny, nastrouhají, nakrájí, smíchají , namalují a ozdobí. Každá skupina si připraví jednu velkou svačinu, jako by si ji brala z domova do školy. Zbytek nakrájeli na malé kousky pro ostatní kamarády, učitele a kuchaře. Všechny výtvory ochutnávají společně.

Poté se děti přesunou do učeben, kde se seznámí s rozdělením základních živin, s významem zdravé výživy a s tím, jak o přestávkách cvičit.

K přesvědčení, že nestačí jen mluvit s dětmi o otázkách výživy. Je třeba jim ukázat, jak přistupovat ke zdravému stravování, a zapojit děti do procesu přípravy zdravých jídel.

Projekt „Učme děti hravě jíst zdravě “ měl velmi dobrý ohlas. Děti jsou z projektu nadšené, odnášejí si mnoho zážitků, učitelé vysoce oceňují kreativitu při výběru receptů, hravost a kvalitu provedení projektu.

O úspěchu projektu svědčí velký zájem ze strany škol, kde byl pilotní projekt realizován, a to je pro nás velkým impulsem do další práce, že přinášíme něco, co na půdě školy dosud nebylo známo.

Pro více informací a zapojení do projektu kontaktujte koordinátora projektu Ing. Miriam Varšovou – 0902 781 628

Sociální média

Nejoblíbenější články

NEWSLETTER

Nenechte si ujít exkluzivní přístup k novinkám, soutěžím nebo propagačním akcím. Přihlaste se!